Informacje dla rolników i hodowców

PROWADZENIE W GOSPODARSTWIE NASTĘPUJĄCEJ DOKUMENTACJI (AKTUALNEJ NA 3 LATA WSTECZ):

Ewidencja paszy wyprodukowanej w gospodarstwie;
Ewidencja dotycząca zakupu i sprzedaży pasz w gospodarstwie: w postaci tabeli lub faktury na zakup,
Ewidencja stosowania środków biobójczych w gospodarstwie (np. środki na muchy, bielenie, dezynfekcja, środki na szkodniki paszowe);
Ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin w uprawie (opryski);
Ewidencja dotycząca stosowania nasion genetycznie zmodyfikowanych (GMO) - jeśli były stosowane w gospodarstwie.

DODATKOWO W KAŻDYM GOSPODARSTWIE MUSI BYĆ:

Aktualna księga/ewidencja leczenia zwierząt - w postaci księgi zabiegów weterynaryjnych lub zaświadczeń pobieranych każdorazowo przy wizycie lekarza weterynarii w gospodarstwie spiętych razem z 5 lat wstecz. Numer kolczyka sztuki leczonej lub numer partii świń leczonych jest obowiązkowy.
Decyzja wydana przez PLW, że stado świń jest urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego; stado bydła jest urzędowo wolne od gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła i brucelozy.
Protokoły lub raporty z kontroli z 3 lat wstecz (jeśli taka kontrola miała miejsce; dotyczy również kontroli pracowników ARiMR).
Pokwitowanie odbioru padliny z 3 lat wstecz oraz zgłoszenie każdego przypadku padnięcia bydła, owiec, kóz i świń.

Podpisał: Mariusz Kuśmierski
Dokument z dnia: 07.02.2023
Dokument oglądany razy: 3 586
Opublikował: Mariusz Kuśmierski
Publikacja dnia: 12.02.2023, 14:32
Wydruk ze strony: bip.piwpiotrkow.pl z dnia: 17.06.2024 17:48:40