Sprawozdania

Sprawozdania finansowe

Załączniki:
 1. BILANS na dzień 31.12.2021.pdf (05.02.2023, 18:58) - pobrań: 311
 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2021.pdf (05.02.2023, 18:58) - pobrań: 323
 3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU na dzień 31.12.2021.pdf (05.02.2023, 18:59) - pobrań: 319
 4. INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31.12.2021.pdf (05.02.2023, 19:00) - pobrań: 329
 5. BILANS na dzień 31.12.2022.pdf (05.05.2023, 13:00) - pobrań: 263
 6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2022.pdf (05.05.2023, 13:01) - pobrań: 276
 7. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU na dzień 31.12.2022.pdf (05.05.2023, 13:03) - pobrań: 271
 8. INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31.12.2022.pdf (05.05.2023, 13:04) - pobrań: 268
 9. BILANS na dzień 31.12.2023.pdf (08.05.2024, 10:59) - pobrań: 41
 10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2023.pdf (08.05.2024, 11:00) - pobrań: 39
 11. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU na dzień 31.12.2023.pdf (08.05.2024, 11:01) - pobrań: 37
 12. INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31.12.2023.pdf (08.05.2024, 11:02) - pobrań: 46
Opublikował: Mariusz Kuśmierski
Publikacja dnia: 05.02.2023, 18:57
Dokument oglądany razy: 3 553
Podpisał: Mariusz Kuśmierski
Dokument z dnia: 23.11.2022