Informacje dla rolników i hodowców

PROWADZENIE W GOSPODARSTWIE NASTĘPUJĄCEJ DOKUMENTACJI (AKTUALNEJ NA 3 LATA WSTECZ):

Ewidencja paszy wyprodukowanej w gospodarstwie;
Ewidencja dotycząca zakupu i sprzedaży pasz w gospodarstwie: w postaci tabeli lub faktury na zakup,
Ewidencja stosowania środków biobójczych w gospodarstwie (np. środki na muchy, bielenie, dezynfekcja, środki na szkodniki paszowe);
Ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin w uprawie (opryski);
Ewidencja dotycząca stosowania nasion genetycznie zmodyfikowanych (GMO) - jeśli były stosowane w gospodarstwie.

DODATKOWO W KAŻDYM GOSPODARSTWIE MUSI BYĆ:

Aktualna księga/ewidencja leczenia zwierząt - w postaci księgi zabiegów weterynaryjnych lub zaświadczeń pobieranych każdorazowo przy wizycie lekarza weterynarii w gospodarstwie spiętych razem z 5 lat wstecz. Numer kolczyka sztuki leczonej lub numer partii świń leczonych jest obowiązkowy.
Decyzja wydana przez PLW, że stado świń jest urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego; stado bydła jest urzędowo wolne od gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła i brucelozy.
Protokoły lub raporty z kontroli z 3 lat wstecz (jeśli taka kontrola miała miejsce; dotyczy również kontroli pracowników ARiMR).
Pokwitowanie odbioru padliny z 3 lat wstecz oraz zgłoszenie każdego przypadku padnięcia bydła, owiec, kóz i świń.

Załączniki:
 1. KONIE - materiał informacyjny 12.12.2022.pdf (12.02.2023, 14:33) - pobrań: 189
 2. Koniowate składanie zgłoszeń na podst. ustawy z 4 listopada 2022 3.01.2023.pdf (12.02.2023, 14:34) - pobrań: 191
 3. Rejestracja wielbłądowatych.pdf (12.02.2023, 14:35) - pobrań: 190
 4. Broszura informacyjna - system identyfikacji i rejestracji zwierząt.pdf (12.02.2023, 14:36) - pobrań: 179
 5. Informacja o ASF - Afrykańskim Pomorze Świń.pdf (12.02.2023, 14:38) - pobrań: 188
 6. Zalecenia dla hodowców drobiu w zakresie zapobiegania rozprzestrzenia się wirusa ptasiej grypy.pdf (12.02.2023, 14:39) - pobrań: 186
 7. Informacja dla rolników w zakresie bioasekuracji z zasadami ochrony stad drobiu przed HPAI.pdf (12.02.2023, 14:40) - pobrań: 187
 8. Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.pdf (12.02.2023, 14:40) - pobrań: 177
 9. Informacja dla rolników - ubój na użytek własny.pdf (12.02.2023, 14:41) - pobrań: 187
 10. Ewidencja paszy wyprodukowanej w gospodarstwie.pdf (12.02.2023, 14:46) - pobrań: 235
 11. Ewidencja dotycząca zakupu i sprzedaży pasz.pdf (12.02.2023, 14:46) - pobrań: 196
 12. Ewidencja stosowania środków biobójczych.pdf (12.02.2023, 14:47) - pobrań: 197
 13. Ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin (opryski).pdf (12.02.2023, 14:47) - pobrań: 201
 14. CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA.pdf (04.04.2023, 12:50) - pobrań: 178
 15. ELEMENTY PLAN BIOASEKURACJI GOSPODARSTWA .docx (04.04.2023, 12:51) - pobrań: 178
 16. Zgłoszenie aktualizacyjne do rejestru gospodarstw pasiecznych prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim.rtf (11.04.2023, 15:15) - pobrań: 158
 17. ZASADY OCHRONY BIOLOGICZNEJ OSÓB I ZWIERZĄT W ZWIĄZKU_Z_HPAI.pdf (05.06.2023, 12:01) - pobrań: 143
 18. Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń.pdf (18.08.2023, 13:53) - pobrań: 120
 19. Wytyczne dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.pdf (18.08.2023, 13:55) - pobrań: 122
 20. Wzór planu bioasekuracji gospodarstw drobiowych.docx (27.06.2024, 10:46) - pobrań: 3
Opublikował: Mariusz Kuśmierski
Publikacja dnia: 12.02.2023, 14:32
Dokument oglądany razy: 3 980
Podpisał: Mariusz Kuśmierski
Dokument z dnia: 07.02.2023